TANKCONTROLE

Niet te vergeten!

Tankcontrole en keuring

Ondergrondse reservoirs voor particulier gebruik die kleiner zijn dan 5000 L., dienen aan een controle met dichtheidstest onderworpen zijn.

Bovengrondse reservoirs voor particulier gebruik die kleiner zijn dan 5000 L., dienen ook aan controle onderworpen.

Een ondergrondse stalen tank moet om de 5 jaar een herkeuring krijgen. Een bovengrondse stalen tank dient om de 10 jaar herkeurd te worden. Hier gaat het slechts om een beperkt onderzoek van de tank en zijn toebehoren

Wat krijgt u na elke keuring?

  •  Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van controle en de uiterlijke datum van de volgende controle op vermeld staan.
  •   Een conformiteitsattest van keurinG = keuring